Skip to content

Band Eang y Genhedlaeth Nesaf

Dolenni perthnasol

Mae'r Ardaloedd Menter yn cynnig cymhellion arbennig i ddenu busnesau newydd i leoliadau ardderchog yng Nghymru gan ddefnyddio dull Cymreig sy'n ffitio i'r dim.
Casglu ceblau ffibr optig glas.
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â BT ar raglen 'Cyflymu Cymru’ i ddatblygu seilwaith band eang cyflym iawn cenedlaethol.

Bydd Cyflymu Cymru yn darparu band eang cyflymder uchel ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi a busnesau yng Nghymru.

Dyma’r bartneriaeth fwyaf o’i math yn y DU ac mae’n fuddsoddiad mawr mewn seilwaith. Mae cyflwyno seilwaith band eang cyflymder uchel mewn ardaloedd gwledig ar y raddfa hon yn dasg beirianyddol aruthrol – bydd y rhaglen yn defnyddio tua 3,000 o gabinetau band eang ffeibr newydd i ddod â band eang cyflym iawn i Gymru.

Mae disgwyl i Cyflymu Cymru weddnewid tirlun band eang Cymru a hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy. Gallai hyd at 2,500 o swyddi llawnamser newydd gael eu creu. Bydd yn sicrhau ein bod ar flaen y gad o ran yr economi ddigidol fyd-eang ac yn helpu i hyrwyddo Cymru fel lle gwych i fyw, gweithio, buddsoddi ynddo ac ymweld ag ef.

Mae gwybodaeth fanylach ar y gwaith ar gael ar Cyflymu Cymru (dolen allanol).

Parciau Busnes ac Ystadau Diwydiannol

Yn ogystal, cytunwyd ar gontract gydag Airband, arbenigwyr mewn band eang di-wifr cyflymder uchel, i dargedu bron i 2000 arall o’r 45,000 o safleoedd ychwanegol mewn parciau busnes ac ystadau diwydiannol ledled Cymru.