Skip to content
Ystadegau

Allforion Cymreig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Hyd at chwarter 2 2017
  • Diweddariad nesaf: 9 Tachwedd 2017
Data yn cynnwys gwybodaeth fesul yn ôl cyrchfan a'r sector cynnyrch.

Nodyn adolygu

Ar ôl darganfod gwall wrth gyfrifo’r ystadegau mae Adran Cyllid a Thollau ei Mawrhydi wedi diwygio’r data ar gyfer 2013 chwarter 1 i 2017 chwarter 1 ar yr 12 Hydref.

Pwyntiau allweddol

  • Mae gwerth allforion Cymreig ar gyfer y flwyddyn hyd at a gan gynnwys Mehefin 2017 oedd £15.9 biliwn, i fyny £2,391 miliwn o'i gymharu ar blwyddyn blaenorol.
  • Gwelwyd cynnydd o £1,272 miliwn (15.4 y cant) yn yr allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a cynnydd o £1,128 miliwn (21.2 y cant) i wledydd y tu allan i’r UE. Roedd allforion i wledydd yr UE yn cynrychioli 59.8 y cant o allforion Cymreig o’i gymharu â 49.2 y cant ar gyfer y Deyrnas Unedig (DU).
  • O edrych ar wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, gwelwyd cynnydd ym mhob o’r deuddeg a bu’r cynnydd canrannol mwyaf yn Yr Alban (i fyny 21.1 y cant). Gwelwyd yr cynnydd isaf, dros y cyfnod hwn, yn Gogledd Ddwyrain Lloegr (i fyny 6.3 y cant). Gwelodd Cymru yr cynnydd ail mwyaf.
  • Yr Almaen oedd y gyrchfan allforio uchaf, yn cyfrif am 19.4 y cant o allforion, i lawr o 21.9 y cant o’r flwyddyn flaenorol.
  • Mae allforion Cymreig yn cael eu dominyddu gan ‘Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth’ sy’n gwneud i fyny 53.4 y cant o allforion.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob 6 mis.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu