Skip to content
Ystadegau

Allforion Cymreig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: Hyd at chwarter 1 2017
  • Diweddariad nesaf: 7 Medi 2017
Data yn cynnwys gwybodaeth fesul yn ôl cyrchfan a'r sector cynnyrch.

Pwyntiau allweddol

  • Mae gwerth allforion Cymreig ar gyfer y flwyddyn hyd at a gan gynnwys Mawrth 2017 oedd £13.0 biliwn, i fyny £1,390 miliwn o'i gymharu ar blwyddyn blaenorol.
  • Gwelwyd cynnydd o £1,010 miliwn (13.0 y cant) yn yr allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a cynnydd o £380 miliwn (9.8 y cant) i wledydd y tu allan i’r UE. Roedd allforion i wledydd yr UE yn cynrychioli 67.4 y cant o allforion Cymreig o’i gymharu â 49.0 y cant ar gyfer y Deyrnas Unedig (DU).
  • O edrych ar wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, gwelwyd cynnydd ym mhob o’r deuddeg a bu’r cynnydd canrannol mwyaf yn Gorllewin Canolbarth Lloegr (17.9 y cant), ac yna yng De-ddwyrain Lloegr (14.8 y cant). Gwelwyd yr cynnydd isaf, dros y cyfnod hwn, yn Gogledd Ddwyrain Lloegr (i fyny 4.2 y cant). Gwelodd Cymru yr cynnydd pumed mwyaf.
  • Yr Almaen oedd y gyrchfan allforio uchaf, yn cyfrif am 22.9 y cant o allforion, i lawr o 25.3 y cant o’r flwyddyn flaenorol.
  • Mae allforion Cymreig yn cael eu dominyddu gan ‘Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth’ sy’n gwneud i fyny 45.3 y cant o allforion.

Newid methodolegol

Mae CThEM wedi diwygio y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gyfrifo Ystadegau Masnach Rhanbarthol. Mae fasnach busnes nawr yn cael ei ddyrannu i ranbarth ar sail y gyfran o weithwyr yn y rhanbarth hwnnw, yn hytrach na lleoliad y brif swyddfa y busnes. O dan yr hen fethodoleg, roedd allforion UE Cymreig yn cyfrif am 39.2 y cant ar gyfer y pedwar chwarter sy'n dod i ben ym mis Mehefin 2016. Mae’r allforion Cymreig o dan yr methodoleg newydd yn sefyll am 67.4 y cant, ar gyfer flwyddyn hyd at a gan gynnwys Mawrth 2017.

Mae data ar gael o dan y fethodoleg newydd o 2013Q1. Mae'n amhriodol i gymharu data cyfredol gyda data cyn 2013.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob 6 mis.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu