Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016 a Hydref 2016 i Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 27 Chwefror 2018
Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru.

Mae'r arolygon yma'n monitro perfformiad ac fe ddefnyddir y canlyniadau yn helaeth gan weithredwyr, Croeso Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill sy'n cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio, marchnata a datblygu adnoddau twristiaeth.

Yr ydym yn monitro lefelau deiliadaeth ar draws y mathau llety canlynol:

  • gwestai
  • gwestai bach
  • llety hunan-ddarpar
  • gwely a brecwast
  • hostelau a thai bynciau

Hydref 2016 i Medi 2017

Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2017

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys ffigurau ar gyfer y flwyddyn hyd yn hyn – Ionawr i Fedi 2016 a 2017 – yn ogystal â ffigurau cyfartaledd treigl.

Mae’r cyfraddau defnydd ar gyfer Ionawr i Fedi 2017, o’u cymharu â’r un cyfnod un flwyddyn yn gynt, yn dangos cynnydd i Westai, Llety Hunan-ddarpar a Hostelau, tra bod Tai Llety/Gwely a Brecwast a Charafanau Statig yn dangos gostyngiadau. Ni bu newid mewn cyfraddau defnydd ar gyfer Carafanau Symudol a Gwesylla.

Nodyn

O’r cyhoeddiad hwn allan, yr ydym yn symud i fformat cyheoddi chwarterol er cysondeb â llawer o ddatganiadau ystadegol eraill Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu ni fyddem yn diweddaru tablau data StatsWales ar sail fisol ond yn chwarterol, ochr yn ochr â’r prif adroddiad chwarterol.  Fodd bynnag, ni fydd gostyngiad o ran y maint cyfan o ddata fydd ar gael ar dwristiaeth yng Nghymru.

Awst 2017

Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2017

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

Adroddiad blynyddol, 2016

Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2017

Bydd yr adroddiad yn cynnwys ffigurau ar gyfer gwestai, tai llety/gwely a brecwast, pob llety â gwasanaeth, bythynnod a rhandai hunanddarpar, cartrefi gwyliau carafán, parciau carafanau teithio a gwersylla a hostelau a thai bynciau.

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir adroddiad a data StatsCymru bob chwarter. Bydd yr adroddiadau yn cynnwys ffigurau ar gyfer y flwyddyn hyd yn hyn, yn ogystal â ffigurau cyfartaledd treigl 12 mis.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu