Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2017
 • Cyfnod dan sylw: 2015 a Gorffennaf 2016 i Gorffennaf 2017
 • Diweddariad nesaf: 24 Hydref 2017
Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru.

Mae'r arolygon yma'n monitro perfformiad ac fe ddefnyddir y canlyniadau yn helaeth gan weithredwyr, Croeso Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill sy'n cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio, marchnata a datblygu adnoddau twristiaeth.

Yr ydym yn monitro lefelau deiliadaeth ar draws y mathau llety canlynol:

 • gwestai
 • gwestai bach
 • llety hunan-ddarpar
 • gwely a brecwast
 • hostelau a thai bynciau

Gorffennaf 2017

Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2017

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

Adroddiad blynyddol, 2015

Dyddiad rhyddhau: 06 Medi 2017

O gymharu gyda 2014, mae’r  cyfraddau deiliadaeth yn 2015:

 • wedi cynyddu ym mhob llety â gwasanaeth – mewn gwestai, tai llety a sefydliadau gwely a brecwast
 • wedi gostwng ar gyfer bythynnod a rhandai hunanddarpar ond wedi aros yr un fath ar gyfer y sector cartrefi gwyliau carafan a
 • wedi cynyddu ar gyfer parciau carafanau teithio a gwersylla.

Gorffennaf 2016 – Mehefin 2017

Dyddiad rhyddhau: 29 Awst 2017

Mae Arolwg Defnydd Cymru yn mesur perfformiad sectorau llety ar draws y wlad, yn casglu data gan amrywiaeth o fusnesau yn chwarterol.

Gwybodaeth bellach

Mae data misol yn cael ei gyhoeddi ar StatsCymru, a cyhoeddir adroddiad chwarterol.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu