Skip to content
Ystadegau

Ceisiadau am gymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 31 Mawrth 2017
  • Diweddariad nesaf: 18 Mai 2017
Mae data yn cynnwys y nifer o geisiadau a dderbynnir a’r grantiau a ddyfarnwyd.

Mae’r ystadegau misol, a gyhoeddwyd ar StatsCymru, cyflwyno gwybodaeth ar geisiadau am gymorth i fyfyrwyr a Benthyciadau Ffioedd Dysgu a Grantiau Ffioedd Dysgu, sy’n cynnwys data ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru (ble bynnag maent yn astudio) a myfyrwyr sy’n hanu o’r UE ac yn astudio yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu