Skip to content
Ystadegau

Amddiffyn oedolion agored i niwed

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Chwefror 2017
  • Cyfnod dan sylw: 1 Ebrill 2015 to 31 Mawrth 2016
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data am Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Cynyddodd y nifer o atgyfeiriadau a gwblhawyd ar gyfer amddiffyn oedolion fesul 11 y cant rhwng 2014-15 a 2015-16.
  • Esgeulustod a cham-drin corfforol oedd y mathau o gam-drin mwyaf cyffredin a adroddwyd mewn atgyfeiriadau, yn digwydd mewn 36 y cant a 32 y cant o atgyfeiriadau yn ôl eu trefn.
  • Roedd 61 y cant o atgyfeiriadau a gwblhawyd ar gyfer menywod ac roedd 65 y cant ar gyfer pobl 65 oed a throsodd.
  • Cafodd 39 y cant o ddioddefwyr a honnodd gamdriniaeth eu cam-drin yn eu cartref eu hunain.
  • Staff oedd fwyaf tebygol o gael eu honni o fod yn gyfrifol am gamdriniaeth yn 2015-16 (56 y cant o atgyfeiriadau) wedi’i ddilyn gan berthnasau (23 y cant).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu