Skip to content
Ystadegau

Anafusion ffyrdd wedi’u cofnodi gan yr heddlu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mehefin 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2015
  • Diweddariad nesaf: 29 Mehefin 2017
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2015 roedd 5,543 o ddamweiniau ffyrdd yn ymwneud â anaf personol a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru, sef gostyngiad o 333(r) o’i gymharu â 2014 (6 y cant yn llai).
  • O ganlyniad i’r damweiniau yma, cafwyd 7,682 o anafiadau, sef 526 yn llai nac yn 2014.
  • O fewn y cyfanswm yma: Cafodd 105 o bobl eu lladd ar ffyrdd Cymraeg, sef 2 yn  fwy nac yn 2014; Cafodd 1,081 o bobl eu hanafu’n ddifrifol, sef 79 yn llai (7 y cant yn llai) nac yn 2014; Cafodd 6,496 o bobl eu hanafu ychydig, sef gostyngiad o 449 (6 y cant yn llai) o’i gymharu â 2014.
(r) Diwygiedig ar 29 Mehefin 2016.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 029 2089 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu