Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau rhoi'r gorau ysmygu y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter yn dod i ben ym Mehefin 2017
  • Diweddariad nesaf: 21 Mawrth 2018
Data chwarterol ar ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru sy’n gwneud ymgais i roi’r gorau iddi drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.

Gwybodaeth yn dangos ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru y cadarnhawyd drwy fonitro carbon monocsid eu bod yn dal i lwyddo i roi’r gorau i ysmygu ar ôl 4 wythnos.

Pwyntiau allweddol

Yn ystod y chwarter a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2017

  • Cafodd 3,851 o ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru driniaeth gan wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.
  • Gwnaeth 0.81% o’r amcangyfrif o nifer yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru ymgais i roi’r gorau drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.
  • Cadarnhawyd drwy fonitro carbon monocsid bod 1,704 (44.25%) o’r ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru a gafodd driniaeth yn dal i lwyddo i roi’r gorau iddi 4 wythnos ar ôl y dyddiad rhoi’r gorau i ysmygu.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 8871
Ebost: hssdg.performance@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu