Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau deintyddol GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill 2015 i Rhagfyr 2016
  • Diweddariad nesaf: Awst 2017
Data yn cynnwys gwybodaeth am nifer y cleifion sy’n derbyn triniaeth ddeintyddol ar y GIG, y math o driniaeth a ddarparwyd a’r nifer o ddeintyddion GIG.

Hydref i Rhagfyr 2016

Dyddiad rhyddhau: 25 Mai 2017

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2015-16

Dyddiad rhyddhau: 25 Awst 2016

Pwyntiau allweddol

Gweithgarwch rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016
  • Cafodd cyfanswm o ychydig dros 4.9 miliwn uned o weithgarwch deintyddol (UDA) eu cynnal yn 2015-16; lleihad o 1.4 y cant o’i gymharu â 2014-15. Roedd hyn yn cynrychioli bron i 2.3 miliwn o gyrsiau unigol o driniaeth (CoT) deintyddol o dan y GIG, gostyngiad o 1.4 y cant o’i gymharu â 2014-15.
Nifer y cleifion a gafodd eu trin yn y 24 mis cyn 31 Mawrth 2016
  • Cafodd 1.7 miliwn o gleifion eu cofnodi fel rhai a gafodd driniaeth yn y 24 mis cyn 31 Mawrth 2016; cyfatebai hyn i 54.9 y cant o'r boblogaeth. Cafodd 65.1 y cant o'r boblogaeth sy’n blant a 52.3 y cant o'r boblogaeth sy'n oedolion eu trin yn ystod y 24 mis blaenorol cyn Mawrth 2015.
Y gweithlu rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016
  • Roedd 1,470  o ddeintyddion wedi cofnodi gweithgarwch o dan y GIG rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016.  Cyfatebai hyn â 4.7 deintydd ar gyfer pob 10,000 o’r boblogaeth, yr un peth â’r flwyddyn flaenorol.
Taliadau cleifion rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016
  • Roedd 43.9 y cant o’r holl CoT ar gyfer oedolion a oedd yn talu. Cyfanswm y taliadau gan gleifion oedd £33.2 miliwn. Mae hyn yn gynnydd o 5.2 y cant o’i gymharu â £31.6 miliwn a dalwyd gan gleifion yn 2014-15.

Gwybodaeth bellach

Mae data chwarterol ar gael ar StatsCymru a cyhoeddir adroddiad yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu