Skip to content
Ystadegau

Ystadegau economaidd allweddol

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 17 Chwefror 2017
 • Cyfnod dan sylw: 3 mis hyd at fis Rhagfyr 2016 a Ionawr 2017
 • Diweddariad nesaf: 15 Mawrth 2017
Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.

Mae amcangyfrifon yr Arolwg o'r Llafurlu ar gyfer y 3 mis hyd at fis Rhagfyr 2016

Cyfradd cyflogaeth

Siart sy’n dangos y ganran o'r boblogaeth 16-64 oed sy'n cael eu cyflogi yng Nghymru a'r DU. Mae'r gyfradd cyflogaeth wedi cynyddu'n gyson yn y DU dros y 10 blynedd diwethaf. Mae’r gyfradd wedi cynyddu’n gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi anwadalu yng Nghymru. Mae'r gyfradd cyflogaeth yng Nghymru wedi anwadalu dros y cyfnod yma, ond wedi cynyddu yn y chwarter diweddaraf.

 • Cymru - Roedd y gyfradd gyflogaeth yng Nghymru yn 72.7 y cant, lawr 0.4 pwynt canran ers y chwarter blaenorol a fyny 1.4 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
 • DU - Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y DU yn 74.6 y cant, fyny 0.1 pwynt canran ers y chwarter blaenorol a fyny 0.5 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd diweithdra

Siart sy’n dangos canran y bobl economaidd weithgar dros 16 oed sy'n ddi-waith yng Nghymru a'r DU. Mae'r gyfradd diweithdra wedi gostwng yng Nghymru ac yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf. Mae’r gyfradd yng Nghymru nawr yn is na’r gyfradd yn y DU.

 • Cymru - Roedd y gyfradd diweithdra yng Nghymru yn 4.4 y cant, heb newid ers y chwarter blaenorol a i lawr 0.8 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
 • DU - Roedd y gyfradd diweithdra ar gyfer y DU yn 4.8 y cant, heb newid ers y chwarter blaenorol a i lawr 0.3 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd anweithgarwch economaidd

Siart sy’n dangos y ganran o'r boblogaeth 16-64 oed sy'n economaidd anweithgar yng Nghymru a'r DU. Mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn uwch nac yn y DU dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae’r gyfradd wedi gostwng yn gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi anwadalu yng Nghymru. Mae'r gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru wedi anwadalu dros y cyfnod yma, ond wedi gostwng yn y chwarter diweddaraf.

 • Cymru - Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn 23.8 y cant, fyny 0.4 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 0.7 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
 • DU - Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd ar gyfer y DU yn 21.6 y cant, lawr 0.1 pwynt canran ers y chwarter blaenorol a lawr 0.2 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Yn Ionawr 2017: Cyfradd cyfrif hawlwyr

Siart sy’n dangos canran y boblogaeth sifil sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Credyd Cynhwysol allan o waith yng Nghymru a'r DU. Mae nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau yng Nghymru yn uwch na’r DU dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae’r gyfradd wedi gostwng yn gyffredinol yng Nghymru a’r DU dros y 3 blynedd diwethaf. Mae cyfradd y rhai sy'n hawlio budd-dal diweithdra wedi cynyddu yng Nghymru ac yn y DU rhwng 2011 a diwedd 2012. Yna gostyngodd y gyfradd tan 2015 cynnar ac yna dangosodd bach iawn o newid. Y mae wedi gostwng yn 2016 cynnar.

 • Cymru - Roedd canran y rhai oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yn 2.6 y cant yng Nghymru, lawr 0.2 pwynt canran ers y mis blaenorol ac i lawr 0.2 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
 • DU - Roedd canran y rhai oedd yn hawlio budd-dal diweithdra ar gyfer y DU yn 2.1 y cant, sydd lawr 0.1 pwynt canran ers yr mis blaenorol a heb newid ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 5050
Ebost: ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 029 2089 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu