Skip to content
Ystadegau

Mynegai cynhyrchu a mynegai adeiladu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 3 2017
Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn diwydiannau yn y sectorau cynhyrchu ac adeiladu yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r tuedd hirdymor ar gyfer Mynegai Cynhyrchu Cymru yn dangos cynnydd o 3.7 y cant wrth gymharu’r pedwar chwarter diweddaraf â’r pedwar chwarter blaenorol. Cynyddodd allbwn y DU 2.0 y cant. Gellir dweud mai cynnydd yng Ngweithgynhyrchu a Thrwsio arall ac Rwber a Phlastigau a Mwynau eraill heblaw Metel.oedd yn gyfrifol am y cynnydd hir dymor yng Nghymru yn bennaf. Yn y DU, gellir egluro rhan helaeth o’r cynnydd gan gyflenwad Gweithgynhyrchu a Thrwsio arall. Mae symudiadau chwarterol tymor byr yn dangos gostyngiad o 0.3 y cant yng Nghymru ac gostyngiad o 1.3 y cant yn y DU.
  • Mae'r tuedd hirdymor ar gyfer Mynegai Adeiladu Cymru yn dangos cynnydd o 2.5 y cant wrth gymharu'r pedwar chwarter diweddaraf gyda'r pedwar chwarter blaenorol. Bu cynnydd o 6.6 y cant yn allbwn y DU. Mae'r symudiadau chwarterol tymor byr yn y diwydiant adeiladu yn dangos cynnydd yn yr allbwn yng Nghymru o 0.7 y cant a gostyngiad o 0.5 y cant yn y DU.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu