Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad annibynnol o brosiect 'Creu Cysylltiadau' Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Mehefin 2015
Nod prosiect Creu'r Cysylltiadau yw meithrin gallu hirdymor y trydydd sector i gyfrannu at y broses o ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus ac yn neilltuol i weithredu'r Cynllun Integredig Sengl a ddatblygwyd ar gyfer pob ardal awdurdod lleol.

Gwerthusiad Crynodol

Canfyddiadau allweddol

Swyddogion Creu'r Cysylltiadau yn y rhan fwyaf o achosion wedi ychwanegu gallu oedd ei fawr angen i Gynghorau Gwirfoddol Sirol a chanfod ffyrdd adeiladol o gefnogi cyrff trydydd sector lleol. Y rhan fwyaf o dargedau allbwn wedi eu cyflawni, ond nid yw'r prosiect yn ei gyfanrwydd mewn gwirionedd wedi sicrhau'r canlyniadau a obeithid.

I raddau helaeth mae hyn fel canlyniad y cyd-destun y gweithredodd y prosiect ynddo, ond er y gall ffactorau allanol fod i gyfrif am lawer o'r anawsterau gallai ffactorau mewnol hefyd wedi chwarae rhan.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1193
Ebost: jackie.mcdonald@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu