Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016 a Hydref 2016 i Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 5 Ebrill 2018
Mae arolwg yn arolwg cenedlaethol sy’n mesur cyfanswm a gwerth twristiaeth ddomestig ym Mhrydain Fawr.

Hydref 2016 i Medi 2017

Dyddiad rhyddhau: 11 Ionawr 2018

Bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys ffigurau ar gyfer Ionawr i Fedi 2017 a 2016, yn ogystal â chyfartaleddau treigl ar gyfer y cyfnodau 12 mis yn diweddu ym Medi 2017 a 2016.

Yn ystod Ionawr i Fedi 2017 bu 7.33 miliwn o deithiau dros nos gan drigolion Prydain i Gymru, yn aros am gyfanswm o 25.72 miliwn o nosweithiau gyda gwariant cysylltiedig o £1,361 miliwn.

Y twrist Prydeinig, 2016

Dyddiad rhyddhau: 21 Rhagfyr 2017

Noddir yr adroddiad blynyddol ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a byrddau Croeso Lloegr a'r Alban. Mae'n darparu dadansoddiad ar draws Prydain Fawr i gyd.

Dogfen dechnegol

Dyddiad rhyddhau: 10 Hydref 2017

Ers 2016 cafwyd newidiadau i’r system prosesu data ar gyfer Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr. Mae’r ddogfen hon yn esbonio beth yw’r newidiadau, paham y gwnaethpwyd, ac sut y maent yn effeithio ar y data a gasglwyd yn ogystal â’r goblygiadau o ran cymharu data o 2016 ymlaen gyda ffigurau a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir data sy’n darparu ffigurau pennawd ar gyfer Cymru a Phrydain Fawr yn fisol ar StatsCymru, a chyhoeddir adroddiad yn chwarterol.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8169

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu