Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf 2016 i Mehefin 2017
  • Diweddariad nesaf: 9 Tachwedd 2017
Mae arolwg yn arolwg cenedlaethol sy’n mesur cyfanswm a gwerth twristiaeth ddomestig ym Mhrydain Fawr.

Dogfen dechnegol

Dyddiad rhyddhau: 10 Hydref 2017

Ers 2016 cafwyd newidiadau i’r system prosesu data ar gyfer Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr.

Mae’r ddogfen hon yn esbonio beth yw’r newidiadau, paham y gwnaethpwyd, ac sut y maent yn effeithio ar y data a gasglwyd yn ogystal â’r goblygiadau o ran cymharu data o 2016 ymlaen gyda ffigurau a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Gorffennaf 2016 i Mehefin 2017

Dyddiad rhyddhau: 05 Hydref 2017

Pwyntiau allweddol

  • Yn ogystal â theithiau a nosweithiau, mae’r adroddiad hwn yn cynnwys data ar gyfer 2016 a 2017 ar wariant, a adolygwyd yn ddiweddar.
  • Bydd yr adroddiad yn cynnwys ffigurau ar gyfer Ionawr i Fehefin 2017 yn ogystal â ffigurau cyfartaledd treigl 12 mis.

Y twrist Prydeinig, 2015

Dyddiad rhyddhau: 06 Hydref 2016

Noddir yr adroddiad blynyddol ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a byrddau Croeso Lloegr a'r Alban. Mae'n darparu dadansoddiad ar draws Prydain Fawr i gyd.

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir data sy’n darparu ffigurau pennawd ar gyfer Cymru a Phrydain Fawr yn fisol ar StatsCymru, a chyhoeddir adroddiad yn chwarterol.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8169

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu