Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf 2016 i Gorffennaf 2017
  • Diweddariad nesaf: 10 Hydref 2017
Mae hyn yn y ffynhonnell o ystadegau swyddogol ar ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain i gyrchfannau ledled Prydain.

Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar y cyd gan VisitEngland a VisitScotland. Pwrpas yr arolwg yw mesur cyfanswm, gwerth a phroffil ymeliadau undydd a gymerir gan drigolion Prydain Fawr i gyrchfannau ym Mhrydain Fawr.

Y ffurf ar arolwg 2016 oedd rhyw 35,000 cyfweliad ar-lein ledled Prydain. Roedd cyfweliadau ychwanegol (cyfanswm o dua 5,000) ymhlith trigolion Cymru er mwyn galluogi dadansoddiadau manylach maes o law.

Awst 2016 i Gorffennaf 2017

Dyddiad rhyddhau: 12 Medi 2017

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

Gorffennaf 2016 i Mehefin 2017

Dyddiad rhyddhau: 08 Awst 2017

Pwyntiau allweddol

  • Yn y 12 mis yn diweddu Mehefin 2017, roedd 100.7 miliwn ymweliad twristiaeth undydd â Chymru, gyda gwariant cysylltiedig o £4,711 miliwn.
  • Mae nifer yr ymweliadau twristiaeth undydd â Chymru yn y 12 mis yn diweddu Mehefin 2017 wedi cynyddu gan 9% o gymharu â’r 12 mis cynt, ac mae’r gwariant wedi cynyddu gan 34%.

Gwybodaeth bellach

Mae data misol ar gael ar StatsCymru a chyhoeddir adroddiad yn chwarterol.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 029 2089 8169

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu