Skip to content
Ystadegau

Contract gwasanaethau meddygol cyffredinol: Fframwaith ansawdd a chanlyniadau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Hydref 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
  • Diweddariad nesaf: 27 Medi 2017
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am berfformiad contractwyr a chydnabod arferion da.

Pwyntiau allweddol

  • Y cofrestr salwch â’r cyfradd uchaf oedd pwysedd gwaed uchel (15.6 y cant).
  • O’r 449 practis meddyg teulu Cymraeg, cyfartal y pwyntiau cyfan a gyflawnwyd oedd 547.5 (96.6 y cant o’r uchafswm o 567 pwynt ar gael). Fe gyflawnodd 76 practis (16.9 y cant) yr uchafbwynt 567 pwynt ac fe gyflawnodd 13 practis (2.9 y cant) llai na 450.0 pwynt.
  • Ymhlith practisau meddyg teulu Cymraeg, cyfartal y pwyntiau a gyflawnwyd, ar gyfer y parth clinigol, oedd 263.6 (96.9 y cant) o’r cyfanswm 272 pwynt ar gael).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu