Skip to content
Ystadegau

Cwnsela ar gyfer plant a phobl ifanc

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
  • Diweddariad nesaf: Mawrth 2018
Darpariaeth gwasanaethau cwnsela ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 oed a disgyblion ym Mlwyddyn 6 ysgol gynradd.

Pwyntiau allweddol

  • Cafodd 11,337 o blant neu bobl ifanc eu cwnsela yn 2015/16.
  • Y ffordd fwyaf cyffredin o atgyfeirio oedd gan staff mewn ysgol, ac roedd yn gyfrifol am bron eu hanner (49 y cant).
  • Merched oedd 63 y cant, neu 7,117 o’r 11,337 o blant a phobl ifanc a gafodd cwnsela, o gymharu â 37 y cant o fechgyn.
  • Grŵp oedran blwyddyn 10 oedd y grŵp â’r nifer uchaf o blant a phobl ifanc a gafodd eu cwnsela, sef 21 y cant o’r holl blant a phobl ifanc a gafodd eu cwnsela.
  • Materion teuluol oedd y broblem fwyaf cyffredin i blant a phobl ifanc sy’n cael eu cwnsela.
  • Nid oedd angen cyfeirio 88 y cant o’r plant a’r bobl ifanc ymlaen ar ôl iddynt gwblhau’r sesiynau cwnsela. 

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu