Skip to content

Ynghylch Ystadegau ac Ymchwil

Cysylltiadau ar gyfer ystadegau

Rydym yn croesawu eich ymholiadau a bydd yn ceisio eich ateb cyn gynted â phosibl. Bydd modd i ni ymateb yn gynt os byddwch yn defnyddio'r cyswllt priodol wrth ymholi.

Dewiswch y pwnc perthnasol o'r rhestr isod.

Ymholiadau cyffredinol

Ebost: desg.ystadegau@cymru.gsi.gov.uk Ffôn: 0300 025 5050

Amaethyddiaeth, pysgota a choedwigaeth

Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk 

Celfyddydau a diwylliant

Ebost: ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk 

Iaith Gymraeg

Ebost: dataiaithgymraeg@cymru.gsi.gov.uk

Trosedd a chyfiawnder

Ebost: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk 

Yr economi a'r fachnad lafur

Ebost: ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

Yr amgylchedd

Ebost: ystadegau.amgylchedd@cymru.gsi.gov.uk 

Cydraddoldeb

Ebost: ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk

Iechyd a gofal

Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk 

Tai

Ebost: ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk 

Cyllid llywodraeth leol

Ebost: ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk 

Poblogaeth ac ymfudo

Ebost: ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk 

Addysg a hyfforddiant ôl-16 oed

Ebost: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk 

Ysgolion ac athrawon

Ebost: ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk 

Materion cymdeithasol a lles

Ebost: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk 

Gwasanaethau cymdeithasol

Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk 

Chwaraeon

Ebost: ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk 

Datblygu cynaliadwy

Ebost: ystadegau.amgylchedd@cymru.gsi.gov.uk 

Trafnidiaeth

Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk 

Twristiaeth

Ebost: ymchwiltwristiaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu