Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth ar gyfer Maes Awyr Cymru Caerdydd, gan gynnwys symudiadau awyrennau, teithwyr a nwyddau a thraffig teithwyr awyr rhyngwladol.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Gorffennaf 2017
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Gorffennaf 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Mehefin 2017
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn gyfle i bobl roi eu barn ar ystod eang o faterion sy'n effeithio arnyn nhw a'u hardal leol.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Mehefin 2017
 • Adroddiad sy'n hysbysu defnyddwyr y ffyrdd o leoliadau sydd â chrynodiadau uchel o ddamweiniau.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2017
 • Adroddiad sy’n cynnwys gwybodaeth am gyraeddiadau llong, teithio tramor a domestig, a chargo.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2017
 • Mae’r adroddiad hon yn darparu gwybodaeth am gyflymder cerbydau ar draffyrdd Cymru, sef yr A48(M), yr M4 a’r M48.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2017
 • Adroddiad sy'n cymharu defnydd o orsafoedd trenau, ar gyfer pob gorsaf fesul llinell neu lwybr.
  Dyddiad rhyddhau: 10 Mai 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran a rhyw, y sawl a gafodd ddamwain, y math o ffordd, terfyn cyflymder, lleoliad y cerddwyr pan gafodd ei daro, y math o gerbyd ac amser y ddamwain.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Ebrill 2017
 • Adroddiad blynyddol ynglŷn ag anafusion traffig ffyrdd ymysg pobl ifanc, hynny ydi pobl rhwng 16 a 24 oed yn gynwysedig.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2017
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu