Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Mawrth 2018
 • Golwg gyffredinol ar Gymru o'r ystadegau a gyhoeddir gennym.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Mawrth 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau bysiau, tocynnau bws, amlder bysiau a thacsis.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Chwefror 2018
 • Gwybodaeth am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2018
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o dros 10,000 o oedolion ledled Cymru gyfan bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2018
 • Mesurir Teithio Llesol isod fel cerdded am o leiaf 5 munud neu feicio, boed am  y cyfan neu ran o'r daith, i gyrraedd cyrchfan arbennig.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
 • Datblygwyd y Pecyn Rheilffordd Cymoedd Canolog i annog newid moddol o'r car i'r rheilffyrdd drwy ddarparu seilwaith rheilffyrdd gwell.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
 • Roedd y prosiect atgyfnerthu rheilffordd Cymoedd (PARC) yn  Menter i gefnogi gwella gwasanaethau'n ar goridorau rheilffyrdd allweddol sy'n cysylltu'r Cymoedd â Chaerdydd.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran a rhyw y sawl a gafodd ddamwain, y math o ffordd, terfyn cyflymder, ac amser y ddamwain.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
 • Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am y risgiau o ddefnyddio beiciau modur, maint injan beiciau, amser damweiniau, amodau lleol ac lleoliad cyffordd.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu