Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Mae'r ffurflen hon yn gofyn am wybodaeth ar y cyfanswm ac amcangyfrif o’r nifer o bobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Tachwedd 2017
 • Gwybodaeth am y modd yr ydym yn casglu data sy'n ymwneud ar Wasanaeth Ieuenctid. Mae'n cynnwys canllawiau i helpu pobl ddarparu data a chopïau o'r ffurflenni a ddefnyddir.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Tachwedd 2017
 • Mae’r ffurflen yma yn gofyn am wybodaeth ar nifer o osodiadau, cyfnewidfeydd a throsglwyddiadau i fewn y stoc cymdeithasol.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Tachwedd 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am achosion mewn Llysoedd Ynadon, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru a phrofion anadl.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2017
 • Nod yr adolygiad oedd deall sut y mae’r canllawiau yn gweithio’n ymarferol, sicrhau ei fod yn addas at y diben ar draws pob sector a nodi ffyrdd o’i wella.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2017
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Tachwedd 2017
 • Nod yr adroddiad hwn yw pennu gallu'r farchnad gofal plant presennol i ddarparu ar gyfer y galw posibl am ofal plant yn y dyfodol, yn enwedig pan gyflwynir y Cynnig Gofal Plant newydd.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2017
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn gyfle i bobl roi eu barn ar ystod eang o faterion sy'n effeithio arnyn nhw a'u hardal leol.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am aelodau cofrestredig, achrediad, prosiectau, y gweithlu a chyllid.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2017
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu