Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn gyfle i bobl roi eu barn ar ystod eang o faterion sy'n effeithio arnyn nhw a'u hardal leol.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Chwefror 2018
 • Ffi yw'r dreth gyngor a godir ar bob annedd domestig am wasanaethau awdurdodau lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2018
 • Yng nghyd-destun diwygio llywodraeth leol, comisiynwyd adolygiad o’r sector cynghorau tref a chymuned i ddod i ddeall y cyfrifoldebau y mae’r sector yn eu hysgwyddo a’r heriau y mae’n eu hwynebu.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2018
 • Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru'n flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth ar y nifer o anheddau sy'n gorfod talu'r dreth gyngor, bandio, gostyngiadau ac eithriadau.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2018
 • Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau dros Waith i helpu’r oedolion hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i ddod o hyd i waith.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Rhagfyr 2017
 • Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn llunio rhestr o'r holl anheddau ym mhob band ym mhob sir.
  Dyddiad rhyddhau: 1 Tachwedd 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl sector ysgolion ac awdurdod lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Hydref 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2017
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu