Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 23 Chwefror 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Chwefror 2018
 • Adroddiad, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn cynnwys data ar gyfer y rhanbarthau islaw lefel Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2018
 • Adroddiad, cynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sydd yn dadansoddi data a gasglwyd drwy’r Arolwg Cyfoeth ac Asedau.
  Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2018
 • Adroddiadau chwarterol sy'n ymdrin â phynciau amrywiol megis cyflogaeth, anweithgarwch economaidd, nifer sy'n hawlio budd-daliadau ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2018
 • Datblygwyd y Pecyn Rheilffordd Cymoedd Canolog i annog newid moddol o'r car i'r rheilffyrdd drwy ddarparu seilwaith rheilffyrdd gwell.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
 • Roedd y prosiect atgyfnerthu rheilffordd Cymoedd (PARC) yn  Menter i gefnogi gwella gwasanaethau'n ar goridorau rheilffyrdd allweddol sy'n cysylltu'r Cymoedd â Chaerdydd.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn cwmnïau yn y sector gwasanaeth yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 23 Ionawr 2018
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn diwydiannau yn y sectorau cynhyrchu ac adeiladu yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 23 Ionawr 2018
 • Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n dangos data ar wariant aelwydydd fesul wythnos.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu