Skip to content
 • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Medi 2017
 • Adroddiadau chwarterol sy'n ymdrin â phynciau amrywiol megis cyflogaeth, anweithgarwch economaidd, nifer sy'n hawlio budd-daliadau ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Gorffennaf 2017
 • Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Gorffennaf 2017
 • Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau dros Waith i helpu’r oedolion hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i ddod o hyd i waith.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Ebrill 2017
 • Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 8 Rhagfyr 2016
 • Diben y cyhoeddiad hwn yw rhoi darlun hygyrch, eang, lefel uwch o’r canlyniadau economaidd yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 8 Tachwedd 2016
  Rhyngweithiol
 • Amcan y bwletin hwn yw cyflwyno'r data am yr etholaethau i bawb sydd â diddordeb, a chefnogi unrhyw ymchwil a gaiff ei chynnal cyn yr etholiad ym mis Mai drwy hyrwyddo’r defnydd o un set o ddata.
  Dyddiad rhyddhau: 2 Chwefror 2016
 • Roedd Genesis Cymru Wales 2 (GW2) yn rhaglen genedlaethol a oedd yn anelu at gynyddu gweithgarwch economaidd ymhlith y rhai sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Mai 2015
 • Rydym wedi comisiynu dau ddarn o waith ymchwil i fynd i'r afael â'r dystiolaeth gyfyngedig am dlodi parhaus ar lefel Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 9 Ebrill 2014
 • Mae data ar amcangyfrifon o gyfraddau anweithgarwch economaidd ar gyfer dynion a menywod o oedran gweithio yng Nghymru a'r DU.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Tachwedd 2013
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu