Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Hoffwn glywed eich barn ar y pynciau a fformat yr allbynnau y byddwn yn cyhoeddi o Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18.… https://t.co/iUzJAehIn6

# YstadegauCymru / 20 Chw

Aeth 80% o’r bobl y galwyd ambiwlans brys i'r ysbyty ar unwaith, aeth 6% yn ddiweddarach ar yr un diwrnod neu ar dd… https://t.co/oe58vYN8dT

# YstadegauCymru / 20 Chw

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17 roedd 14% o bobl wedi cysylltu â’r gwasanaeth ambiwlans brys yn ystod y 12… https://t.co/84hPTHVuh0

# YstadegauCymru / 20 Chw
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu