Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

£458.70 yr wythnos oedd gwariant cyfartalog aelwydydd yng Nghymru ar gyfer 2014/15 i 2016/17, yr ail isaf allan o 1… https://t.co/BExO1QEVx3

# YstadegauCymru / 19 Ion

Cyhoeddiad misol diweddaraf o grynodeb cyfun perfformiad a gweithgarwch GIG Cymru. https://t.co/3OSHeXNKks

# YstadegauCymru / 18 Ion

Dangosfwrdd rhyngweithiol wedi ei ddiweddaru ar gyfer crynodeb cyfun misol perfformiad a gweithgarwch GIG Cymru.… https://t.co/2Q9or2jSAj

# YstadegauCymru / 18 Ion
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu