Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Adroddiad chwe-misol sy'n cynnwys gwybodaeth am safleoedd awdurdodedig, anawdurdodedig ac awdurdod lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2017
 • Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl math o aelwyd, poblogaeth a maint cyfartalog.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2017
 • Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2017
 • Sefydlwyd Baromedr Twristiaeth i ddarparu ‘cipluniau’ o berfformiad y diwydiant wedi cyfnodau pwysig yn y calendr twristiaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2017
 • Bydd sawl dangosydd cenedlaethol yn helpu i adrodd stori am gynnydd yng Nghymru yn erbyn mwy nag un o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Medi 2017
 • Adroddiad ar ein cynnydd fel cenedl yn erbyn y 7 nod llesiant.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Medi 2017
 • Enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn  a chyfeiriadau e-bost o ysgolion meithrin, cynradd, canol, uwchradd, arbennig, ysgolion annibynnol ac unedau cyfeirio disgyblion.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Medi 2017
 • Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2017
 • Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2017
 • Data blynyddol yn cyflwyno gwybodaeth am bersonél, cydraddoldeb ac amrywiaeth , iechyd a diogelwch, gweithgareddau gweithredol ac ymweliadau diogelwch tân.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2017
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu