Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Diweddarwyd ystadegau chwarterol am bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) heddiw. https://t.co/8RAxhTTv59

# YstadegauCymru / 27 Ebr

Yn 2015, nifer y cerddwyr a gafodd eu lladd neu anafu’n ddifrifol yng Nghymru oedd 207. https://t.co/1X0MqG2g7w

# YstadegauCymru / 27 Ebr

Cyhoeddir y daflen Ystadegau Addysg Allweddol Cymru 2017 heddiw. https://t.co/DPlofUCEnW

# YstadegauCymru / 27 Ebr
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu