Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Ystadegau diweddaraf ar Gyfanswm Incwm o Ffermio https://t.co/I30u0zNUuz a Rhagolygon o incymau ffermydd yng Nghymru https://t.co/UnFK0r4EBf

# YstadegauCymru / 23 Maw

Amcanestyniadau Aelwydydd ar gyfer Awdurdodau Lleol (sail-2014). https://t.co/KakxCJwBvL https://t.co/L5n5dPIRRV

# YstadegauCymru / 23 Maw

Cyfartaledd treth gyngor band D ar gyfer Cymru yn 2017-18 yw £1,420, cynnydd o £46 neu 3.3%. https://t.co/5s7n0WugN4

# YstadegauCymru / 23 Maw
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu