Skip to content

Pam deddf ddi-fwg?

gwaharddsmygucymru.co.uk hafan

Pam deddf ddi-fwg?

Plentyn ar tramplin

Nod y gyfraith ar smygu yw diogelu gweithwyr a’r cyhoedd rhag effeithiau niweidiol mwg ail-law, sydd, yn ôl yr ymchwil a wnaed, yn berygl mawr i iechyd y cyhoedd.

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y cefndir a'r ymchwil a arweiniodd at y ddeddfwriaeth ddi-fwg, gan gynnwys:

  • Hanes datblygu'r gyfraith ddi-fwg;
  • Y peryglon i iechyd sy'n gysylltiedig â mwg ail-law.

Dolenni perthnasol

Cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.
Yn yr adran hon, gallech chi ffeindio atebion i gwestiynau sy'n cael ei ofyn yn aml.
Mae canllawiau manwl i fusnesau i’w gweld ar y wefan hon.