Skip to content

Cyngor ar roi’r gorau i smygu

gwaharddsmygucymru.co.uk hafan

Cyngor ar roi’r gorau i smygu

Menyw ar draeth

Cyngor, cysylltiadau ac adnoddau i helpu i chi roi'r gorau i smygu.

Llinell Gymorth Smygwyr Cymru

Logo Llinell Gymorth Smygwyr CymruI gael cyngor ymarferol am ddim ar roi’r gorau i smygu, gallwch ffonio Llinell Gymorth Smygwyr Cymru ar 0800 169 0 169.

Mae’r llinell gymorth hon yn cynnig: 

  • cyngor cyfrinachol un-i-un gan gynghorwyr sydd wedi’u hyfforddi;
  • arweiniad ar roi’r gorau i smygu a help gyda phroblemau cysylltiedig;
  • taflenni gwybodaeth am sut i fynd ati i roi’r gorau i smygu a sut i gynllunio a pharatoi ar ei gyfer;
  • arweiniad ar gael cymorth gan Dim Smygu Cymru.

Dim Smygu Cymru

Logo Dim Smygu CymruGwasanaeth sydd ar gael i smygwyr sydd am help i roi’r gorau i smygu yw Dim Smygu Cymru. Y cyfan y mae angen ei wneud yw ffonio 0800 085 2219 i gael gwybod lle mae eich gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu lleol a sut i ymuno â’ch grŵp cymorth lleol i’ch helpu i roi’r gorau iddi. Bydd staff sydd wedi’u hyfforddi wrth law i gynnig arweiniad, cymorth ar sut i roi’r gorau iddi, gwybodaeth am therapi disodli nicotin a chyfle i chi gael cyngor unigol a therapi grŵp, a hynny’n ddi-dâl.

Dolenni defnyddiol eraill

Dolenni perthnasol

Cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.