Skip to content

Gwerthusiad o ddeddfwriaeth ddi-fwg

gwaharddsmygucymru.co.uk hafan

Gwerthusiad o ddeddfwriaeth ddi-fwg
Canfyddiadau’r ymchwil a gomisiynwyd ar ganlyniadau’r ddeddfwriaeth ddi-fwg.

Daeth deddfwriaeth ddi-fwg i rym yng Nghymru ar 2 Ebrill 2007, gan roi terfyn ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus wedi'u hamgáu ac wedi'u hamgáu'n sylweddol.

Arolwg Iechyd Cymru sy'n gyfrifol am fonitro'r ddeddfwriaeth ddi-fwg yng Nghymru fel mater o drefn a gwneir hyn hefyd drwy gasglu data cydymffurfiaeth gan awdurdodau lleol.  

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi comisiynu astudiaethau penodol yn edrych ar newidiadau gwybodaeth ac agwedd y cyhoedd, ac i ba raddau y maent yn dod i gysylltiad â mwg tobaco yn yr amgylchedd.  

Mae'r astudiaethau hyn wedi defnyddio'r un dull gwerthuso ag a ddefnyddiwyd yn yr Alban, ac wedi defnyddio offerynnau a methodoleg ymchwil tebyg.

Gwerthusiad o ddeddfwriaeth ddi-fwg yn yr Alban (dolen allanol)

Mae canfyddiadau'r gwerthusiad wedi cael eu lledaenu drwy seminarau.

Tystiolaeth Her Iechyd Cymru ar gyfer Cyfres o Seminarau Polisi (dolen allanol)

Yr Ymchwil a Gomisiynwyd

Astudiaeth ar newidiadau mewn ansawdd aer

27/10/09
Astudiaeth a gynhaliwyd gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru ar effeithiau’r ddeddfwriaeth ddi-fwg ar ansawdd yr aer mewn adeiladau.
 

Newidiadau o ran plant yn dod i gysylltiad â mwg tobaco yn yr amgylchedd (CHETS)

27/10/09
Astudiaeth a gynhaliwyd gan Sefydliad Cymdeithas, Iechyd a Moeseg Caerdydd ar newidiadau mewn faint mae plant yn dod i gysylltiad â mwg tobaco yn yr amgylchedd.
 

Asesu effaith y ddeddfwriaeth ddi-fwg ar ysmygu ac yfed - astudiaeth ansoddol

27/10/09
Astudiaeth feintiol a gynhaliwyd gan dîm o Brifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Caerdydd ar effaith y deddfwriaeth ddi-fwg ar ysmygu ac yfed.
 

Asesu effaith y ddeddfwriaeth ddi-fwg ar ysmygu ac yfed – astudiaeth feintiol

27/10/09
Astudiaeth feintiol a gynhaliwyd gan Taylor Nelson Sofres - British Market Research Bureau (TNS-BMRB) ar effaith y ddeddfwriaeth ddi-fwg ar ysmygu ac yfed.
 

Dolenni perthnasol

Yn y dogfennau hyn, ceir data cydymffurfio am y misoedd blaenorol ers cyflwyno’r ddeddfwriaeth ddi-fwg ar 2 Ebrill 2007.