Skip to content

Awdurdod Lleol

gwaharddsmygucymru.co.uk hafan

Awdurdod Lleol

Sut gallaf gwyno am achosion o dorri'r ddeddfwriaeth?

Os yw rhywun yn ysmygu mewn mangre ddi-fwg neu gerbyd di-fwg, dylech gwyno i ddechrau wrth y rheolwr neu'r person sy'n gyfrifol am y fangre neu'r cerbyd.

Os nad ydych yn fodlon â'r ymateb, gallwch gysylltu ag adran iechyd yr amgylchedd neu adran diogelu’r cyhoedd yn eich awdurdod lleol.

Dolenni perthnasol

Cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.