Skip to content

Canllawiau a phrotocolau gorfodi

gwaharddsmygucymru.co.uk hafan

Canllawiau a phrotocolau gorfodi

Yr awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am orfodi’r ddeddfwriaeth ddi-fwg.
Mae grwp dan ofal Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi paratoi canllawiau gofodi er mwyn cysoni dull holl awdurdodau lleol Cymru o weithio.