Skip to content

Cyfarwyddyd

gwaharddsmygucymru.co.uk hafan

Cyfarwyddyd
Yma, cewch ganllawiau ar y ddeddfwriaeth ddi-fwg yng Nghymru.

I gael cyngor penodol ar sut y bydd y ddeddfwriaeth yn effeithio ar eich busnes, cysylltwch ag adran iechyd amgylcheddol neu adran diogelu’r cyhoedd eich awdurdod lleol.

Gallwch e-bostio unrhyw gwestiynau ynglŷn ag egwyddorion y ddeddfwriaeth a’r trefniadau cyffredinol ar gyfer gweithredu’r gwaharddiad i TobaccoPolicyBranch@wales.gsi.gov.uk.

Ymgynghori ar reoliadau mangreoedd etc di-fwg (Cymru) rheoliadau 2007

02/04/07
Yma, cewch ganllawiau ar y ddeddfwriaeth ddi-fwg yng Nghymru.
 

Beth mae angen i chi ei wybod am y gyfraith ddi-fwg newydd

28/02/07
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r hyn mae angen i chi ei wybod er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith.
 

Canllawiau ychwanegol ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau gofal yng nghymru

25/02/07
Mae'r canllawiau atodol yn ymwneud â materion o bwys penodol i ddarparwyr y GIG, yr Awdurdodau Lleol a'r gwasanaethau gofal, sef diogelu gweithwyr cartref.
 

Canllawiau a phrotocolau gorfodi

20/02/07
Yr awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am orfodi’r ddeddfwriaeth ddi-fwg.
 

Polisi di-fwg

14/02/07
Er mwyn rhoi gwybod i gwsmeriaid a’r cyhoedd am y ddeddfwriaeth ddi-fwg a’i holl oblygiadau, argymhellir bod busnesau’n datblygu ac yn rhoi polisi d-fwg ysgrifenedig ar waith.
 

Cyfarwyddyd

12/02/07
Mae canllawiau hefyd ar gael mewn ieithoedd eraill.
 

Dolenni perthnasol

Yr awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am orfodi’r ddeddfwriaeth ddi-fwg.
Sut gallaf gwyno am achosion o dorri'r ddeddfwriaeth?