Skip to content

Cysylltu â ni

gwaharddsmygucymru.co.uk hafan

Cysylltu â ni

Cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.

Gallwch anfon unrhyw gwestiynau am egwyddorion y ddeddfwriaeth a'r trefniadau cyffredinol ar gyfer gweithredu'r gwaharddiad drwy e-bost at TobaccoPolicyBranch@wales.gsi.gov.uk.

Gallwch gysylltu â ni drwy'r post:

Gangen Polisi Tybaco
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Tel: 029 2082 5687

Dolenni perthnasol

Sut gallaf gwyno am achosion o dorri'r ddeddfwriaeth?