Skip to content

Cwestiynau’n ymwneud â Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cwestiynau’n ymwneud â Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

Atebion i gwestiynau cyffredin am datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang.

Mae Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn thema allweddol yn y fframwaith ABCh, ac mae hefyd wedi’i gynnwys o fewn i’r cwricwlwm ysgol yng Nghymru.

Pa gymorth sydd ar gael i ysgolion mewn perthynas ag addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang (ADCDF)?

Lansiwyd canllawiau o’r enw ‘Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang: Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer Ysgolion’ ym mis Hydref 2008, sy’n egluro’r saith thema allweddol sy’n perthyn i ADCDF.

Mae Rhwydwaith Ysgolion ADCDF, rhaglen ar gyfer ysgolion, yn darparu cymorth yn rhanbarthol.

I weld atebion i gwestiynau cyffredin am y thema Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, cliciwch ar yr opsiwn Cwestiynau cyffredin.

Os hoffech chi ofyn cwestiwn, anfonwch e-bost i:

Personalandsocialeducationenquiries@wales.gsi.gov.uk.

Byddwn ni’n anfon ymateb i chi a bydd yr ateb i’ch cwestiwn yn ymddangos hefyd yn yr adran Cwestiynau cyffredin.

Polisïau, rheoliadau a dogfennau cyfarwyddyd cysylltiedig gan Lywodraeth Cymru

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) - Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer Ysgolion (Gorffennaf 2008) (cysylltiad allanol) 

Dolenni perthnasol

Mae angen i ddysgwyr gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau yn unigol ac ar y cyd ar lefel leol a byd-eang, a fydd yn gwella ansawdd bywyd yn y presennol heb niweidio’r blaned ar gyfer y dyfodol.