Skip to content

Calendr dinasyddiaeth weithgar

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Calendr dinasyddiaeth weithgar

Drwy’r flwyddyn, mae yna nifer o ddyddiau ac wythnosau ar themâu sy’n gysylltiedig ag ABCh ac mae’r rhain yn gallu bod yn ganolbwynt ar gyfer y canlynol:
  • topigau ABCh i’r ysgol gyfan 
  • trafodaethau grŵp a dadleuon i’r dosbarth cyfan 
  • gwasanaethau ar thema benodol
  • gweithgareddau a digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar y thema

Mae’r dyddiau a’r wythnosau sy’n gysylltiedig â thema Dinasyddiaeth weithgar yn cynnwys:

Ionawr

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Mehefin

Medi

Hydref

Tachwedd

Rhagfyr

Dolenni perthnasol

Calendr Iechyd a lles emosiynol
Calendr paratoi ar gyfer dysgu gydol oes.
Calendr datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang