Skip to content

Gweithio gydag eraill

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Gweithio gydag eraill

Dysgwyr yn cydweithio ar fap meddwlBydd y dysgwyr yn datblygu’u gallu i gydweithio ag eraill drwy ddangos sut maen nhw’n ystyried eraill a chydweithio er mwyn cyflawni amcanion a rennir. Mewn ABCh, byddant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau mewn parau ac mewn grwpiau bach neu fawr, ac mae hynny’n eu galluogi i gydweithio a rhyngweithio ag eraill er mwyn cryfhau’u dealltwriaeth o faterion personol a chymdeithasol.

Dolenni perthnasol

Fframwaith ABCh yw’r ddogfen allweddol wrth gynllunio ABCh eang a chytbwys.
Astudiaethau achos sy’n enghreifftio arferion effeithiol wrth roi’r deilliannau dysgu Sgiliau ac Ystod a nodwyd yn y fframwaith ABCh ar waith.