Skip to content

Addysg bersonol a chymdeithasol i ddysgwyr ag anawsterau dysgu difrifol ac anawsterau dysgu dwys a lluosog

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Addysg bersonol a chymdeithasol i ddysgwyr ag anawsterau dysgu difrifol ac anawsterau dysgu dwys a lluosog

Nod y canllawiau hyn yw cefnogi ysgolion i fanteision i’r eithaf ar ABCh mewn addysg dysgwyr ag anawsterau difrifol/dwys a lluosog.

Mae’n dangos y cysylltiadau rhwng datblygiad personol a cymdeithasol yn y Cyfnod Sylfaen (3 i 7) a’r fframwaith ABCh (7 i 19) i helpu athrawon dethol cynnwys priodol ar gyfer y dysgwyr hyn. Mae’n nodi edafedd allweddol gyda dangosyddion cynnydd am bob un, gan ddechrau gyda chyrhaeddiad cynnar tu fewn Ar Drywydd Dysgu.

Dolenni perthnasol

Darperir adnoddau er mwyn helpu darparwyr dysgu i gynllunio ABCh a’i haddysgu.