Skip to content

Addysgu am drais yn erbyn menywod a cham-drin domestig mewn ysgolion cynradd

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Addysgu am drais yn erbyn menywod a cham-drin domestig mewn ysgolion cynradd

Bwriad y ddogfen hon yw cefnogi ysgolion i gynllunio a chyflwyno addysgu am drais yn erbyn menywod a cham-drin domestig.

Bwriedir yn bennaf i’w defnyddio gan aelod dynodedig o’r staff sy’n gyfrifol yn benodol am gydlynu’r gwaith i gyflwyno ABCh.

Dolenni perthnasol

Darperir adnoddau er mwyn helpu darparwyr dysgu i gynllunio ABCh a’i haddysgu.