Skip to content

Astudiaethau achos

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Astudiaethau achos

Mae’r astudiaethau achos canlynol yn rhoi enghreifftiau o arferion effeithiol wrth roi’r deilliannau dysgu Sgiliau ac Ystod a nodwyd yn y fframwaith ABCh ar waith.  Maent wedi’u seilio ar wybodaeth a gynigiwyd gan nifer o ysgolion ac asiantaethau allanol sy’n helpu i gyflwyno ABCh.  Mae pob astudiaeth achos yn dangos sut y gall y deilliannau dysgu o’r fframwaith ABCh gael eu sicrhau.  Maent yn adlewyrchu sut mae ABCh y cael ei darparu drwy’r cwricwlwm a thrwy naws a bywyd yr ysgol neu’r coleg.

Mae’r astudiaethau achos yn cynnig syniadau a all gael eu haddasu i’w defnyddio mewn gwahanol gyfnodau allweddol a chyda phob dysgwr, gan gynnwys y rhai sydd ag anghenion addysgol ychwanegol.

Polisïau, rheoliadau a dogfennau cyfarwyddyd cysylltiedig gan Lywodraeth Cymru

Hoffem glywed gennych
Hoffem ychwanegu rhagor o astudiaethau achos ABCh at y wefan hon, felly os oes gennych unrhyw enghreifftiau o arfer dda o'ch profiad personol, anfonwch wybodaeth at Personalandsocialeducationenquiries@wales.gsi.gov.uk.

Am fwy o wybodaeth ar 'Mewn persbectif - bwyd a ffi trwydd', ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth ar 'Mewn Persbectif - Datblygiad personol a pherthynas pobl â’i gilydd', ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Dolenni perthnasol

Fframwaith ABCh yw’r ddogfen allweddol wrth gynllunio ABCh eang a chytbwys.