Skip to content

Adnoddau

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Adnoddau

Dysgwyr yn edrych ar adnoddau ABChDarperir yr adnoddau canlynol er mwyn helpu darparwyr dysgu i gynllunio ABCh a’i haddysgu.  Gallant gael eu haddasu i’w defnyddio mewn gwahanol sefydliadau dysgu, ar draws y cyfnodau allweddol a chyda phob dysgwr, gan gynnwys dysgwyr ag anghenion addysgol ychwanegol. Maent yn adlewyrchu’r ffyrdd y darperir ABCh drwy’r cwricwlwm a thrwy naws a bywyd yr ysgol neu’r coleg.

Bydd yr adnoddau’n ddefnyddiol hefyd i gydweithwyr mewn sefydliadau sy’n gweithio gydag athrawon, sy’n darparu HMS mewn ysgol, mewn coleg, mewn AALl neu mewn hyfforddiant cychwynnol i athrawon.

Dolenni perthnasol

Fframwaith ABCh yw’r ddogfen allweddol wrth gynllunio ABCh eang a chytbwys.