Skip to content

Monitro a gwerthuso ABCh

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Monitro a gwerthuso ABCh

Mae monitro a gwerthuso yn helpu:

  • i nodi cryfderau a meysydd i’w gwella ymhellach
  • i osod targedau priodol ar gyfer gwella.

Dylai’r ddarpariaeth ABCh a’r dulliau cyflwyno gael eu monitro a’u gwerthuso yn rheolaidd fel rhan o broses yr ysgol o hunanwerthuso a’i chynlluniau datblygu.

Dolenni perthnasol

Fframwaith ABCh yw’r ddogfen allweddol wrth gynllunio ABCh eang a chytbwys.