Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Adolygiad John McClelland yn cydnabod cynnydd sylweddol o ran caffael cyhoeddus Cymru

Mae’r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, wedi croesawu cyhoeddi crynodeb gweithredol adolygiad John McClelland o gaffael cyhoeddus yng Nghymru.
Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2012

Comisiynwyd John McClelland CBE gan y Gweinidog Cyllid ym mis Chwefror i graffu ar sut y gellid gwneud y gorau o bolisi caffael Llywodraeth Cymru.

Canfu Mr McClelland bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud dros y blynyddoedd diweddar. Nododd bryderon, fodd bynnag, nad yw pob sefydliad sector cyhoeddus yn rhoi polisi Llywodraeth Cymru ar waith a bod angen i lawer ohonynt fuddsoddi llawer mwy ym maes sgiliau caffael proffesiynol. Mae wedi gwneud 28 o argymhellion i gyd.

Dywedodd Jane Hutt:

"Mae sut rydyn ni’n gwario arian cyhoeddus yn hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae angen i ni sicrhau bod pob ceiniog sy’n cael ei gwario yn sicrhau gwerth gorau am arian i fusnesau ac unigolion Cymru.

"Gofynnais i John McClelland edrych ar yr effaith y mae ein polisïau caffael yn eu cael ar lawr gwlad ac argymell gwelliannau. Mae gan John wybodaeth eang iawn yn y maes hwn a hoffwn ddiolch iddo am ei amser a’i arbenigedd wrth gynnal yr adolygiad.

"Mae’n galonogol ei fod wedi cydnabod ein bod wedi gwneud cynnydd sylweddol yng Nghymru o ran gwella caffael cyhoeddus. Mae hefyd wedi cydnabod bod rhai o’n polisïau ar flaen y gad o ran datblygu caffael y sector cyhoeddus yn y DU.

"Yn awr, fe ystyriwn argymhellion John yn ofalus i sicrhau ein bod yn ymateb ar draws y sector cyhoeddus yn y ffordd fwyaf effeithiol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2015
Ll M M I G S S
<< Hyd    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i