Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
10 Chwefror 2016
Heb ddarganfod gwychder cerddoriaeth Gymraeg hyd yma? Dyma gyfle i newid hynny ar 12 Chwefror!
 
22 Rhagfyr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi heddiw enwau’r 76 o sefydliadau a fydd yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod 2016-17.
 
26 Tachwedd 2015
Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg ganlyniadau Arolwg ‘Y defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru 2013-15’.
 
03 Awst 2015
Heddiw, yn ystod ei ymweliad â’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, bydd Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi ei fod yn rhoi £220,000 i ymestyn Siarter Iaith Gymraeg ar draws y Gogledd yn ystod 2015-16.
 
02 Mehefin 2015
Chwech o Ganolfannau Cymraeg ac Ardaloedd Dysgu newydd eu creu i hybu’r defnydd o’r iaith ledled Cymru gyda chymorth o fwy nag £1.5m o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth.
 
24 Ebrill 2015
Heddiw, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi bod tri aelod newydd wedi'u penodi i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg.
 
21 Ebrill 2015
Heddiw cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, fod Prosiectau Technoleg Cymraeg ledled Cymru yn mynd i gael cyllid ychwanegol o fwy na £250,000 yn ystod 2015-16.
 
25 Mawrth 2015
Heddiw mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi enwau aelodau Tribiwnlys y Gymraeg, un sy’n gymwys yn gyfreithiol ac eraill i fod yn aelodau lleyg.
 
24 Mawrth 2015
Heddiw, dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, fod cymeradwyo Safonau’r Gymraeg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn garreg filltir bwysig i’r iaith.
 
13 Mawrth 2015
Mae gwefan newydd ‘Cymraeg’ yn annog pobl Cymru gyfan i ddefnyddio’r safle er mwyn dysgu, defnyddio a mwynhau’r iaith fel rhan o’u bywyd bob dydd – beth bynnag yw lefel eu Cymraeg.
 
29 Ionawr 2015
Heddiw croesawodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, a Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, gyhoeddiad arolwg manwl o’r ffordd y mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg.
 
09 Ionawr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi heddiw becyn sylweddol o gymorth ariannol ar gyfer hybu’r Gymraeg
 
10 Rhagfyr 2014
Mae sefydliadau sydd â diddordeb mewn chwarae rhan Endid Cenedlaethol newydd ar gyfer y rhaglen Cymraeg i Oedolion yn cael eu hannog i ymgeisio am grant 7 mlynedd.
 
05 Rhagfyr 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, yn annog pobl i wneud cais i fod yn aelodau o banel cynghori i gefnogi Comisiynydd y Gymraeg yn ei gwaith hanfodol i hybu'r iaith.
 
03 Rhagfyr 2014
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi’r prosiectau llwyddiannus a fydd yn derbyn arian yn ystod 2014-15 i ddatblygu canolfannau a lleoedd dysgu newydd i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
24 Tachwedd 2014
Mae’r cyfnod ymgynghori ar Reolau Drafft Tribiwnlys y Gymraeg wedi dechrau heddiw. Rhaid cyflwyno safbwyntiau erbyn 19 Ionawr 2015.
 
07 Tachwedd 2014
Heddiw fe wnaeth Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, lansio ymgynghoriad pedair wythnos ar y rheoliadau drafft a fydd, maes o law, yn Safonau'r Gymraeg.
 
04 Tachwedd 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi £1m i ddatblygu canolfannau newydd ac arloesol, gan gynnwys lleoedd dysgu, i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
14 Hydref 2014
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi agor heddiw gylch newydd o geisiadau o dan Gronfa Arloesi Bwrw Ymlaen gwerth £300,000 ar gyfer 2015-16.
 
01 Medi 2014
Cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod dau aelod newydd wedi'u penodi i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i