Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Ionawr 2015
Heddiw croesawodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, a Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, gyhoeddiad arolwg manwl o’r ffordd y mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg.
 
09 Ionawr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi heddiw becyn sylweddol o gymorth ariannol ar gyfer hybu’r Gymraeg
 
10 Rhagfyr 2014
Mae sefydliadau sydd â diddordeb mewn chwarae rhan Endid Cenedlaethol newydd ar gyfer y rhaglen Cymraeg i Oedolion yn cael eu hannog i ymgeisio am grant 7 mlynedd.
 
05 Rhagfyr 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, yn annog pobl i wneud cais i fod yn aelodau o banel cynghori i gefnogi Comisiynydd y Gymraeg yn ei gwaith hanfodol i hybu'r iaith.
 
03 Rhagfyr 2014
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi’r prosiectau llwyddiannus a fydd yn derbyn arian yn ystod 2014-15 i ddatblygu canolfannau a lleoedd dysgu newydd i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
24 Tachwedd 2014
Mae’r cyfnod ymgynghori ar Reolau Drafft Tribiwnlys y Gymraeg wedi dechrau heddiw. Rhaid cyflwyno safbwyntiau erbyn 19 Ionawr 2015.
 
07 Tachwedd 2014
Heddiw fe wnaeth Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, lansio ymgynghoriad pedair wythnos ar y rheoliadau drafft a fydd, maes o law, yn Safonau'r Gymraeg.
 
04 Tachwedd 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi £1m i ddatblygu canolfannau newydd ac arloesol, gan gynnwys lleoedd dysgu, i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
14 Hydref 2014
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi agor heddiw gylch newydd o geisiadau o dan Gronfa Arloesi Bwrw Ymlaen gwerth £300,000 ar gyfer 2015-16.
 
01 Medi 2014
Cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod dau aelod newydd wedi'u penodi i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg.
 
06 Awst 2014
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyhoeddi cronfa fuddsoddi o £1.25 miliwn i ddatblygu canolfannau newydd arloesol ac ardaloedd dysgu ledled Cymru er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.
 
17 Gorffennaf 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi mai Keith Bush CF fydd Llywydd cyntaf Tribiwnlys y Gymraeg.
 
04 Gorffennaf 2014
Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, heddiw y bydd prosiectau technoleg Cymraeg ar draws Cymru yn rhannu cyfanswm o dros £186,000.
 
02 Gorffennaf 2014
Mae darparu gwasanaethau Cymraeg i gwsmeriaid ac annog y defnydd o’r Gymraeg o fewn y gweithle yn syml a gall hefyd sicrhau manteision di-ri a sylweddol i fusnesau.
 
17 Mehefin 2014
Mae’r Prif Weinidog wedi neilltuo £1.6 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y Gymraeg a’r economi a chreu mwy o gyfle i bobl ddefnyddio’r iaith bob dydd.
 
15 Mai 2014
Y Prif Weinidog, Carwyn Jones a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn ymateb i adroddiad allweddol Cymraeg ail iaith.
 
29 Ebrill 2014
Mae adroddiad newydd sy’n taflu goleuni ar anghenion cyflogwyr yng Nghymru o ran sgiliau yn y Gymraeg, heddiw ac yn y dyfodol, wedi cael ei groesawu.
 
25 Mawrth 2014
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi amlinelli ei ymateb i ddau adroddiad annibynnol allweddol wedi'u hanelu at gryfhau'r Gymraeg mewn cymunedau ledled Cymru.
 
14 Chwefror 2014
Mae Prif Weinidog Cymru yn annog cwmnïau ledled Cymru a thu hwnt i ymgeisio am y rownd ddiweddaraf o grantiau i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o dechnoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.
 
23 Ionawr 2014
Mae’r gwaith o sefydlu Tribiwnlys unigryw i wrando ar apeliadau am faterion sy’n ymwneud â’r Gymraeg gam yn agosach heddiw wrth i’r dasg o chwilio am Lywydd ddechrau.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2015
Ll M M I G S S
<< Ion    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
I'n dilyn ni trowch i