Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mawrth 2017
Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cymeradwyo grantiau gwerth £4.2m i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.
 
14 Mawrth 2017
Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cyhoeddi bod Aled Roberts wedi cael ei benodi i gynnal adolygiad cyflym o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg sydd wedi'u llunio gan Awdurdodau Lleol.
 
15 Chwefror 2017
Fe'i sefydlwyd ym mis Ebrill 2016, ac mae'r prosiect yn gweithio ar y cyd â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a phartneriaid eraill i gynnig cyngor a chymorth ar fanteision magu plentyn yn ddwyieithog.
 
26 Ionawr 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3m yn ychwanegol yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn gwella a chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle.
 
04 Hydref 2016
Nod y gynhadledd yw rhoi llwyfan i arbenigwyr, ymarferwyr a rhanddeiliaid i gyfnewid gwybodaeth am wahanol agweddau ar gynllunio ieithyddol ac amlieithrwydd yn Ewrop.
 
29 Medi 2016
Heddiw (29 Medi), bydd pobl ifanc, arweinwyr busnes a hyfforddwyr yn dod ynghyd yng Nghaerdydd ar gyfer y Sgwrs Go Iawn ar y Gymraeg.
 
01 Awst 2016
Mae Prif Weinidog Cymru a Gweinidog y Gymraeg wedi cyhoeddi'n swyddogol gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 yn yr Eisteddfod yn y Fenni.
 
21 Mehefin 2016
Heddiw, bydd Alun Davies yn cyhoeddi bod corff annibynnol arbenigol newydd yn cael ei ffurfio i roi cyngor ar y cyfryngau a darlledu yng Nghymru.
 
27 Mai 2016
Yn Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint eleni, cynhelir llu o atyniadau ar stondin Llywodraeth Cymru.
 
10 Chwefror 2016
Eich cyfle i wneud stŵr ynghylch Cerddoriaeth Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heb ddarganfod gwychder cerddoriaeth Gymraeg hyd yma? Dyma gyfle i newid hynny ar 12 Chwefror!
 
22 Rhagfyr 2015
Dros £4m i hybu’r Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi heddiw enwau’r 76 o sefydliadau a fydd yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod 2016-17.
 
26 Tachwedd 2015
Cyhoeddi Canlyniadau arolwg o’r ffordd y mae pobl yn defnyddio’r Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg ganlyniadau Arolwg ‘Y defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru 2013-15’.
 
03 Awst 2015
Rhoi dros £220,000 i ymestyn Siarter Iaith Gymraeg i bob rhan o’r Gogledd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, yn ystod ei ymweliad â’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, bydd Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi ei fod yn rhoi £220,000 i ymestyn Siarter Iaith Gymraeg ar draws y Gogledd yn ystod 2015-16.
 
02 Mehefin 2015
Chwe Chanolfan Gymraeg i gael hwb o £1.5m
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Chwech o Ganolfannau Cymraeg ac Ardaloedd Dysgu newydd eu creu i hybu’r defnydd o’r iaith ledled Cymru gyda chymorth o fwy nag £1.5m o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth.
 
24 Ebrill 2015
Cyhoeddi penodiadau i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi bod tri aelod newydd wedi'u penodi i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg.
 
21 Ebrill 2015
£250,000 ar gyfer Prosiectau Technoleg Cymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, fod Prosiectau Technoleg Cymraeg ledled Cymru yn mynd i gael cyllid ychwanegol o fwy na £250,000 yn ystod 2015-16.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2017
Ll M M I G S S
<< Maw    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i