Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Tachwedd 2017
Gweinidog yn cefnogi talentau Cymru mewn sioe sgiliau genedlaethol
 
14 Tachwedd 2017
Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi'i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy'n ceisio hybu'r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg
 
20 Medi 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus i drafod cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg.
 
10 Awst 2017
Wrth ymateb i eitem Newsnight neithiwr ar y Gymraeg.
 
09 Awst 2017
Mae creu Comisiwn a fyddai'n gyfrifol am hybu'r Gymraeg ymhlith y cynigion sydd i'w gweld mewn Papur Gwyn a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mercher, 9 Awst).
 
07 Awst 2017
Heddiw (7 Awst), yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn lansio cronfa newydd ar gyfer prosiectau creadigol er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
02 Awst 2017
Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, ei fod yn ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog.
 
11 Gorffennaf 2017
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gweledigaeth i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 heddiw (11 Gorffennaf).
 
22 Mawrth 2017
Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cymeradwyo grantiau gwerth £4.2m i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.
 
14 Mawrth 2017
Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cyhoeddi bod Aled Roberts wedi cael ei benodi i gynnal adolygiad cyflym o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg sydd wedi'u llunio gan Awdurdodau Lleol.
 
15 Chwefror 2017
Fe'i sefydlwyd ym mis Ebrill 2016, ac mae'r prosiect yn gweithio ar y cyd â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a phartneriaid eraill i gynnig cyngor a chymorth ar fanteision magu plentyn yn ddwyieithog.
 
26 Ionawr 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3m yn ychwanegol yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn gwella a chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle.
 
04 Hydref 2016
Nod y gynhadledd yw rhoi llwyfan i arbenigwyr, ymarferwyr a rhanddeiliaid i gyfnewid gwybodaeth am wahanol agweddau ar gynllunio ieithyddol ac amlieithrwydd yn Ewrop.
 
29 Medi 2016
Heddiw (29 Medi), bydd pobl ifanc, arweinwyr busnes a hyfforddwyr yn dod ynghyd yng Nghaerdydd ar gyfer y Sgwrs Go Iawn ar y Gymraeg.
 
01 Awst 2016
Mae Prif Weinidog Cymru a Gweinidog y Gymraeg wedi cyhoeddi'n swyddogol gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 yn yr Eisteddfod yn y Fenni.
 
21 Mehefin 2016
Heddiw, bydd Alun Davies yn cyhoeddi bod corff annibynnol arbenigol newydd yn cael ei ffurfio i roi cyngor ar y cyfryngau a darlledu yng Nghymru.
 
27 Mai 2016
Yn Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint eleni, cynhelir llu o atyniadau ar stondin Llywodraeth Cymru.
 
10 Chwefror 2016
Eich cyfle i wneud stŵr ynghylch Cerddoriaeth Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heb ddarganfod gwychder cerddoriaeth Gymraeg hyd yma? Dyma gyfle i newid hynny ar 12 Chwefror!
 
22 Rhagfyr 2015
Dros £4m i hybu’r Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi heddiw enwau’r 76 o sefydliadau a fydd yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod 2016-17.
 
26 Tachwedd 2015
Cyhoeddi Canlyniadau arolwg o’r ffordd y mae pobl yn defnyddio’r Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg ganlyniadau Arolwg ‘Y defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru 2013-15’.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2017
Ll M M I G S S
<< Tac    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i