Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
08 Tachwedd 2012
Mae Leighton Andrews y Gweinidog Addysg, wedi cadarnhau ei ymrwymiad i’r iaith Gymraeg ym maes addysg y blynyddoedd cynnar.
 
01 Awst 2012
Dylai’r iaith Gymraeg wneud y mwyaf o’r cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan y cyfryngau newydd a thechnoleg, meddai Leighton Andrews, y Gweinidog sy’n gyfrifol am yr iaith Gymraeg.
 
26 Gorffennaf 2012
Bydd yr ymwelwyr sy’n dod i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni yn gallu dilyn y Gemau Olympaidd diolch i sgrin fawr a fydd yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.
 
23 Gorffennaf 2012
Mae cwrs newydd i helpu rhieni a theuluoedd i ddysgu Cymraeg gyda’u plant wedi cael ei lansio yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw.
 
30 Mai 2012
Penderfyniad ar delerau cynllun iaith Gymraeg Ofcom.
 
02 Mai 2012
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, wedi cyhoeddi penodiadau i Gyngor Partneriaeth newydd y Gymraeg.
 
17 Ebrill 2012
Heddiw, cyhoeddodd Leighton Andrews, y Gweinidog sy'n gyfrifol am y Gymraeg, aelodau Panel Cynghori cyntaf Comisiynydd y Gymraeg.
 
02 Ebrill 2012
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog sy'n gyfrifol am y Gymraeg, wedi croesawu Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, ar ei diwrnod cyntaf.
 
30 Mawrth 2012
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, ei fod am roi grant o £750,000 i gynyddu nifer y cyrsiau cyfrwng Cymraeg mewn colegau addysg bellach.
 
29 Mawrth 2012
Mae Leighton Andrews wedi dyfarnu £35,000 i Fenter Môn heddiw er mwyn diogelu dyfodol llinell gymorth sy’n cynnig cyfieithiadau i’r Gymraeg ar gyfer busnesau a sefydliadau’r trydydd sector.
 
20 Mawrth 2012
Mae’r Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi ei fod am roi £36,000 ychwanegol i gymdeithas sy’n cefnogi eisteddfodau lleol yng Nghymru.
 
16 Mawrth 2012
Mae dwy ysgol gynradd o Gymru wedi ennill gwobrau cenedlaethol am ragoriaeth ym maes addysgu ieithoedd.
 
01 Mawrth 2012
Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog sy’n gyfrifol am y Gymraeg, heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar helpu pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i