Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Defnyddio technoleg i hyrwyddo’r Gymraeg

Bydd grŵp o arbenigwyr yn trafod sut y gallwn ddefnyddio technoleg i hyrwyddo’r Gymraeg a sicrhau bod mwy o ddeunydd digidol ar gael yn yr iaith.
Dydd Iau 21 Mehefin 2012

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal seminar ar y Gymraeg, Technoleg a’r Cyfryngau Digidol yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i ymuno yn y drafodaeth.

Bydd cyflwyniadau ar sut mae busnesau’n defnyddio’r Gymraeg ar-lein; y Gymraeg yn y cyfryngau cymdeithasol; datblygu technoleg ar gyfer addysg Gymraeg; a sut mae mynd ati i annog y sector cyhoeddus i fabwysiadu’r arferion gorau, ac i ddylanwadu ar ddarparwyr meddalwedd.

Hefyd bydd cyfle i weld apps, gwefannau a rhyngwynebau digidol Cymraeg.

Bydd y seminar yn trafod pedwar cwestiwn allweddol:

  • Sut mae codi ymwybyddiaeth ac annog mwy o bobl i ddefnyddio’r cynnwys digidol a’r feddalwedd Gymraeg sydd ar gael ar hyn o bryd?
  • Sut mae sicrhau bod mwy o gynnwys, nwyddau a gwasanaethau digidol ar gael yn rhwydd i siaradwyr Cymraeg, ac yn cael eu marchnata iddynt?
  • Sut mae manteisio ar y datblygiadau mewn technoleg i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg?
  • Sut dylai’r Llywodraeth flaenoriaethu o ran buddsoddi yn y maes hwn?

Bydd y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, Leighton Andrews, yn rhoi anerchiad i agor y digwyddiad. Meddai Mr Andrews:

“Rhaid i ddatblygiadau newydd yn y cyfryngau a thechnoleg, a chynnwys digidol, fod ar gael yn y Gymraeg os ydym am sicrhau ei bod yn cael ei hystyried yn iaith fyw a modern.

“Fy nod yw sicrhau bod pawb yn cael elwa ar dechnoleg newydd, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg os ydyn nhw’n dymuno hynny. Mae’n bwysig ein bod ni fel Llywodraeth yn harneisio’r egni a’r ymrwymiad sydd ar gael i sicrhau bod hyn yn digwydd.”


Mae Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Iaith Gymraeg, Iaith Fyw: Iaith Byw, yn pwysleisio pa mor bwysig yw technoleg a’r cyfryngau digidol i ddyfodol yr iaith. Bydd y seminar yn clywed am brofiadau arbenigwyr sydd eisoes yn gweithio yn y maes, a bydd eu cyfraniad a’u hadborth yn helpu’r Llywodraeth i ddatblygu cynllun gweithredu.

Daw’r cynrychiolwyr, yn ddarlledwyr, cynhyrchwyr cynnwys, datblygwyr meddalwedd, ac academyddion, o lawer o wahanol sefydliadau.

I ddilyn hynt y seminar ac i gyfrannu eich syniadau, defnyddiwch hashtag #TechCY ar Twitter.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 21 Mehefin 2012 Programme for Government - Culture and Heritage Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i