Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penderfyniad ynghylch cynllun iaith Gymraeg Ofcom

Mae Leighton Andrews, y Gweinidog sy’n gyfrifol am y Gymraeg, wedi penderfynu ar delerau cynllun iaith Gymraeg Ofcom.
Dydd Mercher 30 Mai 2012

Mae Leighton Andrews, y Gweinidog sy’n gyfrifol am y Gymraeg, wedi penderfynu ar delerau cynllun iaith Gymraeg Ofcom.

Mae wedi penderfynu ar gynllun sy’n cynnwys mesur sy’n ymwneud â’r ystyriaeth briodol y bydd angen i Ofcom ei rhoi i’r Gymraeg wrth gyflawni ei swyddogaethau sy’n cynnwys gwasanaethau i’r cyhoedd.

Cyfeiriwyd y mater at y Gweinidog ar ôl i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ac Ofcom fethu â chytuno ar gynllun iaith Gymraeg.

Mae’r Gweinidog wedi rhoi gwybod i Ofcom a Chomisiynydd y Gymraeg ei fod wedi arfer pwerau Gweinidogion Cymru o dan adran 14(5) o Ddeddf 1993.

Dyma’r mesur:

Byddwn ni [Ofcom] yn rhoi ystyriaeth briodol i'r defnydd o'r Gymraeg wrth gyflawni ein swyddogaethau sy'n cynnwys gwasanaethau i'r cyhoedd.

Mae'r gwasanaethau hynny'n cynnwys:

paratoi a chyhoeddi ein Canllawiau Lleolrwydd, a

chyflawni ein swyddogaethau trwyddedu mewn modd sy'n sicrhau bod deunydd lleol yn cael ei gynnwys mewn darllediadau trwyddedig, gan gynnwys deunydd sydd â chynnwys ieithyddol penodol a/neu'n cael ei gyflwyno mewn modd ieithyddol penodol a hynny, lle bo angen, drwy osod amodau ar y drwydded.

Trosglwyddodd y cyfrifoldeb am gynlluniau iaith Gymraeg o’r Bwrdd i Gomisiynydd y Gymraeg ar 1 Ebrill 2012.  Felly, mae penderfyniad y Gweinidog mewn perthynas â hyn wedi’i gyhoeddi wrth Ofcom a Chomisiynydd y Gymraeg.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 30 Mai 2012 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i