Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£750,000 i gynyddu nifer y cyrsiau cyfrwng Cymraeg mewn addysg bellach

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, ei fod am roi grant o £750,000 i gynyddu nifer y cyrsiau cyfrwng Cymraeg mewn colegau addysg bellach.
Dydd Gwener 30 Mawrth 2012

Bydd yr arian yn rhoi’r cyfle i bum coleg arall ymuno â’r cynllun Hyrwyddwyr Dwyieithrwydd. Fel y nodir yn Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru, bydd yr arian yn galluogi pob coleg i gyflogi hyrwyddwr i wella’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i fyfyrwyr.

Y colegau sydd wedi’u dewis ar gyfer ymuno â’r cynllun Hyrwyddwyr Dwyieithrwydd yw:

  • Coleg Pen-y-bont
  • Coleg Menai
  • Coleg Powys
  • Coleg Sir Benfro
  • Y Coleg, Ystrad Mynach

Bydd pob un o’r pum Coleg yn cael £50,000 y flwyddyn am y tair blynedd academaidd nesaf.

Byddan nhw’n ymuno â’r pedwar coleg arall sydd wedi bod yn rhan o’r cynllun ers 2011, sef Coleg Gwent; Coleg Iâl; Coleg Ceredigion a Choleg Glan Hafren/Coleg y Barri/Cymdeithas Addysg y Gweithwyr De Cymru/Partneriaeth Colegau Cymunedol YMCA, ynghyd â’r pedwar coleg a dreialodd y rhaglen.

Y flwyddyn nesaf, bydd y cynllun yn cael ei ehangu i gynnwys pob coleg addysg bellach yng Nghymru.

Y nod yw cynyddu nifer y modiwlau a’r cyrsiau sydd ar gael i fyfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Bydd hefyd yn creu’r cyfle i fyfyrwyr gynnal a datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg trwy amrywiaeth o weithgareddau anffurfiol.

Gosodwyd nifer o amcanion er mwyn cyflawni’r nod hwn, fel sefydlu rhaglen fentora i staff y mae angen cymorth arnynt i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog, a chynyddu nifer y staff sydd ar gael i adeiladu portffolios ac asesu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Mr Andrews:

“Dw i wrth fy modd o weld y cynllun hwn yn ehangu. Bydd yn creu mwy o gyfle i fyfyrwyr colegau addysg bellach allu parhau â’u hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ac yn cynnig ffordd o annog myfyrwyr i barhau i ddefnyddio’r iaith.

“Trwy ehangu’r cynllun, bydd y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg bellach yn cael ei datblygu a’i chryfhau yn unol â’r targed yn Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn ategu ein Strategaeth newydd ar gyfer yr Iaith Gymraeg sydd â’r nod o greu mwy o gyfle i bobl allu defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu bywyd.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 30 Mawrth 2012 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i