Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diogelu dyfodol gwasanaeth cyfieithu’r “Llinell Gyswllt â’r Gymraeg”

Mae Leighton Andrews, sef y Gweinidog sy’n gyfrifol am y Gymraeg, wedi dyfarnu £35,000 i Fenter Môn heddiw er mwyn diogelu dyfodol llinell gymorth sy’n cynnig cyfieithiadau i’r Gymraeg ar gyfer busnesau a sefydliadau’r trydydd sector.
Dydd Iau 29 Mawrth 2012

Dyfarnwyd y cyllid er mwyn sicrhau y gall y Llinell Gyswllt â’r Gymraeg barhau yn ystod 2012/13. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyfieithiadau am ddim o ddarnau byr o destun ar gyfer sefydliadau preifat a sefydliadau’r trydydd sector. Bwrdd yr Iaith Gymraeg oedd yn gyfrifol am ariannu’r gwasanaeth hwn ynghynt.

Dywedodd Mr Andrews:

“Rydym wedi ymrwymo i hybu’r Gymraeg, gan sicrhau ei bod yn parhau i ffynnu. Hoffem weld rhagor o sefydliadau preifat a sefydliadau’r trydydd sector yn defnyddio’r Gymraeg a byddwn yn cynnig pob cymorth iddynt wneud hynny.

“Mae’r Llinell Gyswllt â’r Gymraeg wedi bod yn adnodd gwerthfawr iawn i fusnesau’r sector preifat a sefydliadau’r trydydd sector ar draws Cymru. Mae hyn wedi sicrhau bod rhagor o Gymraeg i’w gweld mewn gwahanol fannau ac mae wedi ennyn llawer o ewyllys da. Mae hefyd wedi annog llawer o sefydliadau i roi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Menter Môn, Gerallt Llewelyn Jones:

“Rydym yn falch iawn fod y Gweinidog wedi dyfarnu’r cyllid hwn, a fydd yn ein galluogi i barhau i ddarparu’r gwasanaeth pwysig hwn yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Mae’r Llinell Gyswllt â’r Gymraeg wedi cynnig gwasanaeth amhrisiadwy i lawer o fusnesau a sefydliadau gwirfoddol sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg am y tro cyntaf.

“Byddwn yn mynd ati yn awr i ystyried sut y gall y gwasanaeth hwn ddechrau ariannu ei hun yn y dyfodol.”

Gall sefydliadau’r sector preifat a sefydliadau’r trydydd sector gysylltu â’r Llinell Gyswllt ar 0845 607 6070

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 29 Mawrth 2012 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i