Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
01 Rhagfyr 2011
Bydd Meri Huws yn gadael swydd Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn gynnar er mwyn gallu paratoi ar gyfer ei swydd newydd sef Comisiynydd cyntaf y Gymraeg.
 
06 Hydref 2011
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi mai Meri Huws fydd Comisiynydd cyntaf y Gymraeg.
 
22 Gorffennaf 2011
Mae’r gwaith o weithredu Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru yn mynd yn ei flaen yn gyson
 
18 Gorffennaf 2011
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, yn agor llwybr iaith newydd ar gyfer siaradwyr Cymraeg ac ar gyfer y rhai sy’n ymweld â Chymru.
 
07 Gorffennaf 2011
Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn canmol waith rhagorol yr Urdd o ran helpu i ddatblygu’r Gymraeg.
 
28 Mehefin 2011
Gall y broses i benodi Comisiynydd y Gymraeg fynd yn eu blaen
 
23 Mawrth 2011
Mae’r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, wedi croesawu’r ymateb positif i’r ymgynghoriad ar y strategaeth drafft ar gyfer y Gymraeg
 
11 Chwefror 2011
Mae’r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, wedi croesawu’r newyddion bod Mesur Iaith Gymraeg wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol.
 
08 Chwefror 2011
Bydd Comisiynydd y Gymraeg yn cael ei sefydlu a fydd a’r gallu i ganolbwyntio ar ei rôl o sicrhau gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd a chynghori’r Llywodraeth.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i