Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg: Mae’r hysbyseb allan...

Hysbysebwyd rôl Comisiynydd y Gymraeg heddiw a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 15 Awst 2011.
Dydd Iau 21 Gorffennaf 2011

Prif rôl y Comisiynydd fydd:

  • hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg
  • monitro cydymffurfiaeth â safonau iaith
  • ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â rhyddid unigolion sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd yng Nghymru.

Bydd rhai o’r swyddogaethau mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn ymgymryd â nhw yn trosglwyddo i Adran Addysg a Sgiliau’r Llywodraeth o Ebrill 2012.  Bydd Uned Iaith yr Adran yn rheoli rhaglen grantiau’r iaith Gymraeg a rheoli prosiectau. Bydd Uned Cymraeg mewn Addysg yr Adran yn goruchwylio’r ffordd mae awdurdodau lleol yn cynllunio addysg Gymraeg; yn ariannu’r gwasanaeth athrawon bro a Mudiad Ysgolion Meithrin.

Cymeradwywyd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 7 Rhagfyr 2010. Derbyniodd y Mesur Cydsyniad Brenhinol ym mis Chwefror 2011 ac mae nawr yn gyfraith.

Nod y Mesur yw cynnig mwy o eglurder a chysondeb i siaradwyr Cymraeg o ran y gwasanaethau y gallan nhw ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg. Yn ogystal â chreu rôl y Comisiynydd, mae’r Mesur yn:

  • cadarnhau statws swyddogol y Gymraeg
  • creu system newydd o safonau iaith i roi dyletswydd ar gyrff i ddarparu gwasanaethau trwy’r Gymraeg
  • sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg
  • rhoi’r hawl i unigolion a chyrff apelio yn erbyn penderfyniadau sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau trwy’r Gymraeg
  • creu Cyngor Partneriaeth y Gymraeg newydd i gynghori’r Llywodraeth ar effaith ei pholisïau ar y Gymraeg.

Ymddangosodd yr hysbyseb yn Golwg, y Cymro, y Western Mail a’r Daily Post, arlein yn Jobs Wales a Golwg 360 a hefyd ar wefan Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais cysylltwch â Rebecca Williams ar 029 2082 6529, e-bost: rebecca.williams@wales.gsi.gov.uk

Os hoffech gysylltu ag Uned Iaith Llywodraeth Cymru, gofynnir ichi e-bostio: UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@cymru.gsi.gov.uk

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Mesur

Tagiau

Y Gymraeg 21 Gorffennaf 2011 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i