Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn ymweld â Glan-llyn

Ymwelodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, â Chanolfan Breswyl Glan-llyn yn y Bala heddiw (7 Gorffennaf). Canmolodd waith rhagorol yr Urdd o ran helpu i ddatblygu’r Gymraeg.
Dydd Iau 07 Gorffennaf 2011
Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn gweld cyfleusterau awyr agored Glan-llyn.

Dywedodd Mr Andrews fod y ganolfan gweithgareddau awyr agored yn creu cyfleoedd penigamp i bobl ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol, gan ennyn eu hyder yn yr iaith.

Dywedodd:

“Mae llawer iawn mwy o bobl ifanc bellach yn dysgu’r Gymraeg yn yr ysgol ond mae angen creu rhagor o gyfleoedd iddynt ddefnyddio’r iaith y tu allan i giatiau’r ysgol.”

“Mae Gwersyll Glan-llyn wedi darparu cyfleoedd o’r fath ers dros 60 o flynyddoedd. Mae hefyd yn ganolfan bwysig ar gyfer pobl sy’n dysgu’r iaith.”

“O’r herwydd rydym wedi gwahodd yr Urdd i arwain â darn o waith, gan ein cynghori ynghylch anghenion a dyheadau pobl ifanc wrth i ni ddatblygu ein Strategaeth yr Iaith Gymraeg.

"Rwy’n cymryd fy nghyfrifoldeb am y Gymraeg o ddifrif ac yn benderfynol o weithredu ein strategaeth, gan sicrhau bod y Gymraeg yn parhau i ffynnu a bod cyfle i bobl ddefnyddio’r iaith ymhob rhan o’u bywydau. Bydd cydweithio’n agos â phartneriaid fel yr Urdd yn hollbwysig ar gyfer cyflawni hyn. ”

Cafodd y Gweinidog gyfle i weld cyfleusterau awyr agored y Ganolfan a bu’n sgwrsio â rhai disgyblion ysgol a oedd yn aros yno.

Trafododd yn ogystal ddatblygiad Strategaeth yr Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru a’r modd yr oedd y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn cael ei gweithredu.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Urdd, Efa Gruffudd Jones,

“Pleser oedd cael croesawu’r Gweinidog i Glan-llyn heddiw. Roedd hi’n wych cael trafod sut y mae’r Urdd yn sicrhau y gall plant a phobl ifanc gael sbri di-ri drwy gyfrwng y Gymraeg.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Y Gymraeg Urdd Gobaith Cymru

Tagiau

Y Gymraeg 07 Gorffennaf 2011 Y Gymraeg Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i